Co je to HALAL potravina

Zjednodušeně řečeno jsou to potraviny, které jsou islámem povolené – „halal“. Tedy všechny ty, které nejsou zakázané – „haram“. Povolené halal potraviny jsou zkoumány, jestli neobsahují žádnou rizikovou příměs a následně jsou certifikovány.

Které potraviny jsou islámem zakázány?

  • maso uhynulých zvířat a související produkty
  • krev
  • vepřové maso v jakékoliv podobě
  • maso šelem s tesáky
  • maso ptáků-dravců s drápy
  • maso a veškeré látky (enzymy, antioxidanty, želatina, glycerin aj.) i z povolených zvířat, která
  • však nebyla poražena povoleným postupem
  • alkohol (nejen k pití, ale i jako součást aromat nebo jiných přísad)

Podnik vyrábějící halal-potraviny musí mít povolení od islámského certifikačního orgánu. Celosvětově existuje asi stovka takových orgánů, které prověřují plnění požadavků islámu. Tyto orgány používají různá loga a do určité míry se liší i přísností výkladu pravidel. Za nejpřísnější jsou považovány malajské normy halal. Certifikace je za poplatek, ze kterého jdou peníze na provoz muslimské obce – případně jsou peníze přes různé neziskovky směrované do arabských zemí a jejich konečné užití se těžko dohledává. Peníze z certifikace se obecně používají na šíření islámu.

Jednoznačně se dá říct, že koupí výrobků HALAL podporujete šíření islámu. Proto je důležité dobré značení, aby se lidé mohli rozhodnout, jestli chtějí svými financemi podporovat šíření islámu.

Rizika z konzumace masa, poráženého HALAL způsobem

Nejvíce kontroverzí vyvolává HALAL porážka masa. Je to porážka rituální, kdy je zvíře podrobováno velkému utrpení v zájmu dodržení podmínek víry. Zvíře musí být po podřezání a při vykrvácení při vědomí, aby mohlo slyšet modlitbu. Toto je důvodem velkého stresu zvířete. Je zcela v rozporu s českou legislativou, kdy zvíře smí být usmrceno až po omráčení (zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.).

Velkým rizikem Halal porážky je také celková nízká hygiena (zvíře při podřezání vetšinou leží na zemi). Nejspornějším rizikovým aspektem je fakt, že zvířeti je podřezávána nejen krční tepna, ale také jícen. Evropská legislativa vyžaduje při podřezávání zvířat podvázání jícnu, aby střevní obsah nezalil maso a nekontaminoval ho tak nežádoucími látkami z trávícího systému zvířete.

Rituální porážky HALAL mají výjimku z evropské legislativy a není tedy možné vynucovat její dodržování. Při konzumaci masa Halal tedy může hrozit zdravotní riziko, což se několikrát řešilo ve Francii. Bohužel Halal maso nemusí být povinně označováno.

Ideologické souvislosti

Koupí HALAL potraviny podporujete firmu, která certifikačním poplatkem přispívá islámským organizacím. To může být pro mnoho občanů nepřijatelné – z důvodu svých vlastních postojů. HALAL maso navíc pochází z velmi brutálních porážek a koupí tohoto masa takový nehumánní způsob zabíjení zvířat podporujete. Je proto velmi žádoucí, aby firmy vlastnící certifikaci HALAL jasně své výrobky označovaly. Běžný spotřebitel má právo vědět, co koupí potraviny vlastně podporuje.

HALAL maso navíc podléhá díky výjimkám z evropské legislativy menším nárokům na hygienu, proto je jeho nákup více zdravotně rizikový.

HALAL potraviny a česká legislativa

Ačkoliv je způsob porážky HALAL ke zvířeti velmi krutý a byl i v mnoha státech zakázán, byla mu v ČR udělena v roce 2010 výjimka Ministerstvem zemědělství. Ochrana zvířat – v České republice chráněna zákonem – byla tak podřízena ideologii. Je k úvaze, jestli má ministerstvo takovou výjimku udělovat. Porušuje tak všeobecný úzus naší společnosti – a to, že i zvíře je hodno ochrany před týráním.