Islám objektivně

Mnoho světových a společenských konfliktů je nějakým způsobem spojeno s islámem. Pokud lidé nebudou znát islámskou ideologii a nebudou vědět, jak taková ideologie funguje, nebudou dobře chápat ani události s islámem spojené.

Islám není náboženství - jak bývá zjednodušeně označován. A rozhodně to není náboženství v těch významech, jak náboženství v naší civilizaci chápeme. Není to intimní prostor pro komunikaci s něčím, co nás přesahuje. Islám je propracovaná mocenská ideologie, jejíž nedílnou součástí jsou i náboženské prvky. 

Na těchto stánkách najdete jednoduché vysvětlení základních prvků a pravidel islámu.