PETICE proti povinnému přijímání imigrantů

Evropská komise představila plán, který obsahuje dva zdánlivě nesouvisející body:

1. pilotní program přesídlení přímo ze třetích zemí (např. uprchlických táborů v Turecku) pro 20 000 osob. Z těch by měla ČR nuceně přijmout těch zmíněných cca 500 lidí.

2. zavedení kvót na přerozdělování imigrantů (žadatelů o azyl v EU). Těch bylo za loňský rok cca 650.000 a letos je předpokládáno ještě více. V případě zavedení a předpokládané kvóty pro ČR cca 3%, by to bylo až 20.000-30.000 imigrantů každý rok.

Přijímání kulturně velmi odlišných, zejména muslimských imigrantů, představuje obrovské bezpečnostní a ekonomické riziko pro naši zemi. Proto se obracíme na občany ČR a žádáme je o podpis petice, která zřetelně deklaruje nesouhlas veřejnosti s povinnými kvótami.

Důvody vzniku petice jsou tyto:

  • Jedná se o nepřijatelný zásah do suverenity nejen České republiky, ale i dalších členských států EU. Dále jde o velmi nesystémový krok. EU se tímto způsobem nesnaží problém aktivně vyřešit, chce jej pouze „naředit“.
  • Nejde o „standardní“ uprchlickou vlnu – naprostou většinu osádky člunů, mířících přes Středozemní moře k břehům Evropy, netvoří ženy, děti a starci, nýbrž muži v produktivním (bojeschopném) věku. Je potvrzeno, že mezi těmito „uprchlíky“ mohou být v nezanedbatelné míře zastoupeni zločinci z organizací typu Islámský stát nebo Boko Haram.
  • Není žádným tajemstvím, že velká většina těchto „uprchlíků“ vyznává islám. A rovněž není tajemstvím, že integrační programy na integraci muslimské populace ve všech státech západní Evropy bez výjimky selhávají. Odmítáme pokrytectví politické korektnosti a nevidíme nejmenší důvod, proč opakovat stejné chyby.

Cíle petice:

  • Podpořit Vládu ČR v dosavadním postoji k odmítání povinných kvót.
  • Vyvolat veřejné slyšení v Parlamentu ČR a zde, s volenými zástupci lidu ČR, iniciovat kroky k zachování národní suverenity ČR proti diktátu orgánů EU.
  • Vyvolat národní referendum v otázce nuceného přijímání imigrantů.
Získávejte podpisy a vyplněné petiční archy pak posílejte na adresu uvedenou na archu - petiční arch je ZDE.